Gần 18 năm nấu phở cho cả nước,
nhưng mới mở quán đầu tiên!!!

Các bác đến ủng hộ em nha!

Mở loa để trải nghiệm AR tốt hơn