cách nhận thưởng

CÁCH 1: Gói nạp tiền điện thoại trị giá 50,000 đồng

đổi thưởng ngay

Trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm khách hàng nhấn "Đăng ký" và không thuộc trường hợp Mã thẻ cào/ Mã kiểm soát đã được sử dụng để đổi thưởng theo hai hình thức còn lại.

  • Đối với thuê bao trả trước và thuê bao trả sau có đăng ký nạp trực tiếp: khách hàng sẽ được nạp trực tiếp toàn bộ giá trị giải thưởng vào số điện thoại khách hàng đã cung cấp cho chương trình để nhận thưởng.
  • Đối với thuê bao không thể nạp trực tiếp (thuê bao trả sau không đăng ký nạp trực tiếp, thuê bao di động chưa có thông tin chuẩn, không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thuê bao bị khóa chiều nạp tiền và thuê bao chuyển nhà mạng, đổi số thuê bao mà chưa hoàn thành thủ tục): Ban Tổ Chức sẽ gửi Mã nạp tiền đến Số điện thoại khách hàng đã cung cấp cho chương trình để nhận thưởng thuộc nhà mạng tương ứng với nhà mạng của Số điện thoại khách hàng đã cung cấp cho chương trình để nhận thưởng thông qua tổng đài Acecook VN

QUAY LẠI