cách nhận thưởng

BƯỚC 1: Khách hàng sẽ nhận được thông báo trúng thưởng trên màn hình hệ thống ngay lập tức sau khi quay số trúng thưởng trên website www.denhatpho.vn hoặc màn hình Zalo Mini App Đệ Nhất Phở

QUAY LẠI