Tải PDF Nghị định 13

V/v bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử lý thông tin người tham gia chương trình khuyến mại TẾT NHẤT CÓ ĐỆ NHẤT

Căn cứ: Nghị Định 13/2023/NĐ-CP

CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Ngày cập nhật:20/11/2023

Lời mở đầu

Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam xây dựng, cập nhật và công bố bản cập nhật của Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) để quy định việc Công ty thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

Chính sách này được cập nhật và có hiệu lực từ ngày 20/11/2023 và được cập nhật theo từng thời điểm phù hợp với quy định pháp luật.

Chính sách sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân; Loại dữ liệu cá nhân được xử lý; Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân; Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu; Quyền của khách hàng với tư cách là chủ thể dữ liệu; Hậu quả và thiệt hại không mong muốn; Cam kết bảo mật thông tin; Tính hợp pháp của việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.

 1. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Công ty thu thập thông tin của Khách hàng nhằm:

•        Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty:

o        Thực hiện trao giải thưởng Chương trình khuyến mại Tết Nhất Có Đệ Nhất

o        Các hoạt động khác nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ kinh doanh giữa Công ty và Khách hàng mà pháp luật cho phép.

o        Tổ chức các hoạt động truyền thông và các sự kiện khác;

o        Khảo sát, tiếp thị, quảng cáo sản phẩm hoặc hình ảnh của Công ty.

•        Thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của Công ty theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

•        Bất kỳ mục đích nào khác được pháp luật cho phép.

 1. Loại dữ liệu cá nhân

Loại dữ liệu cá nhân của Khách hàng mà Công ty thực hiệp thu thập bao gồm:

 1. Họ tên
 2. Số điện thoại
 3. Địa chỉ liên hệ
 4. Email
 5. CMND/ CCCD/ Passport
 6. Mã Số Thuế
 7. Thông tin tài khoản ngân hàng

Tùy từng thời điểm Công ty có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng của chính người dùng hoặc đảm bảo sự liên hệ giữa Công ty và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này do Công ty thực hiện trong tương lai sẽ được Công ty công bố công khai trên Website Công ty, và thay đổi quan trọng sẽ được thông báo cho Khách hàng.

 1. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

Công ty tiếp nhận và thu thập, sàng lọc và phân tích, lưu trữ, chỉnh sửa và cập nhật, hiển thị, thông báo, chuyển giao cho bên thứ 3 xử lý, công khai hoặc tiết lộ, xóa bỏ hoặc hủy bỏ dữ liệu.

 1. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu

Lưu trữ và hủy dữ liệu cá nhân trong thời gian hợp lý, phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu theo quy định của Công ty và quy định pháp luật, trừ trường hợp chủ thể dữ liệu có yêu cầu khác.

 1. Quyền của khách hàng với tư cách là chủ thể dữ liệu

Theo Nghị Định 13/2023/NĐ-CP, với tư cách là chủ thể dữ liệu, khách hàng có quyền được biết về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình trừ khi luật có quy định khác, quyền hoàn thành, cập nhật và/hoặc sửa lỗi và/hoặc thông tin không chính xác, quyền truy cập, quyền yêu cầu hạn chế xử lý, xóa và/hoặc hủy Dữ Liệu Cá Nhân, quyền rút lại sự đồng ý, quyền phản đối xử lý, quyền trì hoãn và giới hạn mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, quyền nhận bồi thường phù hợp, quyền được cung cấp và/hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân, quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và quyền tự bảo vệ. Việc thực thi quyền của khách hàng với tư cách là chủ thể dữ liệu không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo luật định và các quy định hiện hành.

 1. Hậu quả và thiệt hại không mong muốn

Chúng tôi tìm cách áp dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng tối ưu nhất có thể. Tuy nhiên, không có hệ thống lưu trữ hoặc truyền tải dữ liệu nào có thể được đảm bảo an toàn 100%. Nếu khách hàng có lý do để tin rằng tương tác của khách hàng với chúng tôi không còn an toàn nữa vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để xử lý.

 1. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

•        Thiết lập các cơ chế và quy trình để thu thập sự đồng ý, tiếp nhận, thông báo các tác động có thể xảy ra và xử lý các yêu cầu của chủ thể dữ liệu.

•        Đào tạo nhân viên và yêu cầu nhân viên phải tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu.

•        Lựa chọn Bên xử lý dữ liệu phù hợp, có sẵn các biện pháp bảo mật thích hợp và đã ký Hợp đồng với Công ty; Yêu cầu các Nhà cung cấp dịch vụ, đối tác của Công ty phải thực hiện các tiêu chuẩn và biện pháp tương tự về bảo mật, quyền riêng tư và an ninh dữ liệu khi họ sử dụng, truy cập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân.

•        Sử dụng các phần mềm có bản quyền.

 1. Tính hợp pháp của việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

Bằng việc ký tên (bằng thao tác tick chọn vào mục đồng ý trên website denhatpho.vn) vào Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân này của Công ty, khách hàng đồng ý với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng do Công ty thực hiện phù hợp với Văn Bản Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân này.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đơn vị quản lý, Thu Thập Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

        CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở: Lô số II-3,Đường số 11,Nhóm CN II,Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nếu Khách hàng có bất kỳ phản hồi, thắc mắc, kiến nghị hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính Sách này, vui lòng liên hệ theo địa chỉ: info@acecookvietnam.com hoặc Hotline (028) 38150969